Vrienden Dorpshuis De Twee Marken

Waarom dit initiatief?

Er is onrust over de toekomst van het dorpshuis. De eindgebruikers (de inwoners van Maarn en Maarsbergen) willen goed ge´nformeerd zijn en betrokken worden bij de plannen voor en rondom het dorpshuis. Dat gebeurt nu niet. Dat kan en moet anders. Onze vereniging in oprichting wil helpen bij een volwassen en open communicatie. We zullen alle Vrienden actief informeren en een goed tweerichtingsverkeer met alle betrokken partijen bevorderen.

Wat willen we bereiken?

Dat betrokken inwoners serieus genomen worden als belangrijke partij bij de planvorming. De dorpshuisfunctie, een laagdrempelige openbare huiskamer waar alle generaties elkaar spelenderwijs kunnen ontmoeten en inspireren, is van belang gebleken voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen. De combinatie met de bibliotheek is ideaal. Die dorpshuisfunctie moet blijven en versterkt worden.

Op de bres voor een misschien te royaal gebouw met een gedateerd uiterlijk?

De Vrienden vechten niet per definitie voor behoud van het bestaande gebouw, maar voor behoud van de dorpshuisfunctie en voor een volwassen inbreng van eindgebruikers. We staan open voor creatieve en inspirerende impulsen voor een dorpse samenleving.

Wat gaat de vereniging Vrienden Dorpshuis doen?

Een plaats opeisen bij de planvorming en zorgdragen voor een goede communicatie tussen betrokken inwoners (de Vrienden)en de verschillende partijen die al betrokken zijn bij de plannen: gemeente, scholen, bestuur Stichting De Twee Marken. We doen dat in goed overleg met onder andere de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen.

Bestuur

Marjolein Copier is voorzitter, Sytske Nicolai is secretaris en Jan Spilker is penningmeester. Nel ter Kuile, Agaath Pescher en Marjon Oosterhout zijn bestuursleden.

Ons rekeningnummer is: NL66RABO0141880961,
vermeld Vrienden Dorpshuis De Twee Marken.


Actueel

Ideeën welkom

Tijdens de opening van het cultureel en sportief seizoen van de Twee Marken presenteerde de Vrienden zich en verzamelde ze ideeën voor activiteiten in het dorpshuis. Daartoe werden kaarten uitgereikt aan alle bezoekers. Deze idee-kaarten zijn nog steeds in het dorp te vinden want suggesties blijven welkom. Mailen kan natuurlijk ook: vriendendorpshuis.pm@gmail.com.


Informatie

Nieuwsbrief November 2017
Nieuwsbrief Oktober 2017
Nieuwsbrief Juli 2017
Impressie Werkatelier MFA juni 2017
Algemene Ledenvergadering 2017
Nieuwsbrief maart 2017
Algemene Ledenvergadering 2016
Jaarverslag 2015 & Jaarplan 2016
Resultatenrekening 2015
Uitnodiging ALV 2016
Terugblik NLdoet 2016
Nieuwsbrief Maart 2016
Nieuwsbrief Januari 2016
Nieuwsbrief September 2015
Algemene Ledenvergadering 2015
Nieuwsbrief Mei 2015
Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015
Begroting 2015
Resultatenrekening 2014
Kascontrole 2014
Nieuwsbrief April 2015
Nieuwsbrief Maart 2015
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 9
Vitale Dorpen
Uitnodiging
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Algemene Ledenvergadering 2014
Jaarverslag 2013 & Jaarplan 2014
Balans 2013 & Begroting 2014
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Verslag Oprichtingsvergadering
Vraag & Antwoord overzicht
Persbericht 17 mei 2013

Contact & Aanmelden

E-mail: vriendendorpshuis.pm@gmail.com
Facebook
Twitter