Dorpsberaad Maarn Maarsbergen

Dorpsberaad Maarn Maarsbergen, voorheen Maarns Beraad, is het antwoord op de gemeenschappelijke behoefte van de organisaties in de dorpen en de gemeente aan één aanspreekpunt voor de twee dorpen en een betere samenwerking. De organisaties hebben behoefte aan betere en eenduidige afspraken met de gemeente. De dorpen Maarn en Maarsbergen hebben behoefte aan behoud van eigenheid, betrokkenheid en leefbaarheid in de dorpen.

Jaarlijks komen de vertegenwoordigers van de thema’s groen, ruimtelijke ordening, gezondheidzorg, dorpshuis, kerken, cultuur, jongeren, onderwijs en sport 5x bij elkaar. Gemeenschappelijke onderwerpen worden aan de kaak gesteld en onderzoeken waar samenwerking mogelijk is en/of afstemming met de gemeente nodig is. Vanuit de gemeente sluit de dorpscoördinator voor Maarn en Maarsbergen bij deze overleggen aan. Het Dorpsberaad organiseert 1 keer per jaar een dorpsgesprek waarvoor alle inwoners van Maarn en Maarsbergen worden uitgenodigd. Op deze, meestal, avond koppelen de partijen terug wat voor het dorp gedaan is en wat nog open staat. Ook kunnen nieuwe speer- of actiepunten door de inwoners worden ingebracht voor volgende jaar.

Het volgende overleg vindt plaats in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 te Maarn: donderdag 7 december 19:30u

Contact

Bertjan Sneller: bertjan.sneller@gmail.com

Agenda

7 december 2017, Dorpsgesprek
19:30 uur, Dorpshuis De Twee Marken

Verslagen

Verslag 9 juni 2015
Verslag 23 maart 2015